Stranica na kojoj je predviđeno da bude prikazan sadržaj za proizvođače/fabricators.

sa informacijama koje njih interesuju (tehnički crteži, tehnički katalozi, certifikati, CE certifikati, labeli i sve ostalo što će im pomoći u radu sa LB PROFILIMA